ACTIVE LANE KEEPING ASSIST.

Active Lane Keeping Assist hjælper dig med altid at holde bilen inden for vejens afstribning. Det øger din sikkerhed både på små, kringlede landeveje og på flersporede motorveje med tung trafik.

Radar-sensorer holder øje med trafikken omkring dig, alt i mens et kamera i fronten af bilen tjekker, om du holder dig inden for linjerne på vejbanen. Active Lane Keeping Assist justerer via bilens ESP- og ABS-system automatisk din kurs, så du holder dig i din kørebane.

Bilens bagerste radar holder øje med, om bilerne bag dig lægger an til en overhaling. Hvis de gør, advarer systemet dig. Så ved du altid, hvad der sker både foran og bagved din bil.

Krydser du vejbanens stiplede linjer uden først at blinke af, vil rattet udsende små vibrationer, der gør dig opmærksom på, at du er ved at skifte bane. Samtidig sætter Active Lane Keeping Assist ind, hvis du overhaler i en situation, hvor der er potentiale for en ulykke og navigerer dig sikkert ud af farezonen. Du kan selvfølgelig altid selv tage styringen over systemet. Du skal blot bremse eller styre på rattet – så har du til hver en tid selv kontrol over situationen.