Klageadgang for forbrugere.

KLAGEADGANG FOR FORBRUGERE.

Hos Ejner Hessel A/S er vi eksperter i gode kundeløsninger. Har du en klage, så har vi løsningen og vi står klar til at tage hånd om den lige nu.

Kontakt os her: klage@hessel.dk

Ønsker du i stedet at gøre brug af officielle klageorganer kan flg. benyttes.

Klager over køb af bil samt reparation kan rettes til Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup. Yderligere information findes på www.bilklage.dk.

Klager over køb af tilbehør og udstyr samt privatleasing kan rettes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. For yderligere information, kontakt cfk@kfst.dk.