EJNER HESSEL
Privat
Erhverv
EJNER HESSEL

Har du spørgsmål?

Find din nærmeste afdeling eller kontakt vores kundeservice.

Ejner Hessel A/S

Jyllandsvej 4

CVR nr. 58811211

Tilbage

Kontakt os

Udfyld de nødvendige felter herunder og send os din besked/spørgsmål i kommentarfeltet, og så kommer vi retur til dig hurtigst muligt.

Privat
Erhverv

Luk

Find din bilLeasing & finansieringVærksted & service

Har du spørgsmål?

Find din nærmeste afdeling eller kontakt vores kundeservice.

Ejner Hessel A/S

Jyllandsvej 4

CVR nr. 58811211

Tilbage

Kontakt os

Udfyld de nødvendige felter herunder og send os din besked/spørgsmål i kommentarfeltet, og så kommer vi retur til dig hurtigst muligt.

Din kurv er tom.

Forside / Kontakt / Kundeservice /

Persondatapolitik

Persondata

Vi passer lige så godt på dine persondata, som vi gør på din bil.

Persondatapolitik

Ejner Hessel A/S.

 

1. Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan de enkelte selskaber under Hessel Group (herefter ”Virk­somheden”, "vi", "os" eller "vores") behandler personoplysninger om dig. Du kan også læse om, hvilke ret­tigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 

 

2. Oplysninger om den dataansvarlige

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her: [email protected]

 

Den dataansvarlige er:

Ejner Hessel A/S
CVR-nr.: 58811211
Jyllandsvej 4, 7330 Brande
Danmark

 

Ejner Hessel A/S ejer en række selskaber, som ligeledes er omfattet af denne persondatapolitik. Persondatapolitikken gælder for følgende selskaber:

 

 • Ejner Hessel A/S
  CVR-nr.: 58811211

 • Hessel Finans A/S
  CVR-nr.: 39004240

 • Hessel Trucks A/S
  CVR-nr.: 42824909

 • Starmark I/S
  CVR-nr.: 25905504

 • Ejner Hessel Ejendomsselskab A/S
  CVR-nr.: 28122268

 

 

3. Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet hermed

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behand­ling i de forskellige situationer nedenfor.

 

3.1 Besøgende på Virksomhedens hjemmesider og brugere af Virksomhedens online-tjenester

Når du besøger Virksomhedens hjemmeside(r) (f.eks. https://hessel.dk og https://starmark.dk) eller bru­ger vores andre online-tjenester (på f.eks. Facebook og LinkedIn), kan Virksomheden behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

 

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik).

 

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller vores online-tjenester, f.eks. når du anvender vores online chat og når du anvender vores online kontakt­formular, herunder dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, produktinteresse, samt øvrige op­lysninger du giver til os.

 

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at gøre vores hjemmeside (og online tjene­ster) tilgængelige for dig, besvarelse af din forespørgsel eller lignende (databeskyttelsesforordningen ar­tikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

 

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet på hjemmesiden så længe det er nødvendigt i forhold til opfyl­delse af formålet. Oplysninger indsamlet i forbindelse med vores chat slettes som udgangspunkt efter 24 timer, medmindre vi har et legitimt formål med at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis op­lysninger er nødvendige for at administrere et kundeforhold.

 

3.2 Kunder hos Virksomheden og kundeportal

Når du er kunde hos Virksomheden og/eller opretter dig på vores kundeportal, og køber via vores webshop, behandler Virksomheden personoplysninger om dit navn, telefonnummer, din adresse, firmaadresse, e-mailadresse, dine køb, betalingsoplysninger og øvrige oplysninger, som du giver til os.

 

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne opfylde aftalen med vores kunder, med henblik på at levere Ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder.

 

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med kunden (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) el­ler vores legitime interesser i at administrere dine oplysninger som kunde hos os (databeskyttelsesforord-ningen artikel 6(1)(f)).

 

Vi opbevarer personoplysninger om vores kunder så længe kundeforholdet består. Efter endt kundeforhold opbevares personoplysningerne som udgangspunkt i henhold til bogføringsloven i en efterfølgende periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

 

3.3 Kundeservice

Når du kontakter vores kundeservice via e-mail, chat eller telefon mv. registrerer vi de personoplysninger, som du giver os.

 

Formålet med Virksomhedens brug af personoplysningerne er at servicere og assistere dig på dine fore­spørgsler samt at behandle dine anmodninger.

 

Grundlaget for vores behandling er vores legitime interesser efter databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f). De legitime interesser, som vi forfølger, er håndtering af din henvendelse, opfølgning samt almen kundeservice.

 

3.4 Tracking af udlejningsbiler, værkstedsbiler og demonstrationsbiler

Hvis du lejer, låner eller på anden måde overlades en af virksomhedens køretøjer til afprøvning eller brug, skal du være opmærksom på, at der i køretøjet kan være monteret et tracking-system, som indsamler oplysninger om anvendelsen af køretøjet. Derudover er der fra fabrikken i Ford-køretøjer monteret et modem, som er aktiveret. Oplysninger om køretøjet og dets anvendelse kan henføres til de oplysninger, vi har indsamlet og behandler om dig, herunder:

 

Vi indsamler følgende oplysninger om køretøjet og dets anvendelse:

 • Køretøjets placering: Kan anvendes til at bestemme køretøjets kørselsretning, hastighed, eventu­elle anvendte opladningssteder (hvis relevant)

 • Kørselsdata: Hvordan køretøjet betjenes og anvendes (såsom hastighed, brug af accelerator, bremser, sikkerhedsseler osv.)

 • Køretøjsdata: Køretøjets status, ydeevne og diagnostik (herunder kilometertæller, dæktryk, brændstof- og væskeniveauer, batteri, dørlås, advarselsindikatorer, advarsler osv.)

 • Opladningsdata: Hvordan og hvornår batteriet oplades, herunder hastighed og varighed (hvis re­levant)

 • Tilsluttede stemmedata: Stemmekommandoer, når du aktiverer stemmegenkendelsessystemet i bilen

 • Omgivelsesdata: Vejrforhold, trafikforhold, vejoverfladeforhold, trafikskilte og andre omgivelser indsamlet, når køretøjet køres

 • Rute- og destinationsoplysninger: Herunder anmodninger om søgning efter adresse eller interes­sepunkt, når du bruger navigationsfunktioner.

 

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler gennem tracking-systemet og modem om dig og anvendelsen af køretøjet til følgende formål:

 • Historik over kørte ture med tid og km

 • Flådestyring og håndtering af biludlejning, herunder fakturering

 • Service og vedligeholdelse af køretøjet

 • For at yde support og besvare forespørgsler

 • Produktkvalitet og udvikling: For at verificere, at en funktion eller tjeneste opfylder sit tilsigtede formål, herunder prognoser, samt at forske i og udvikle nye produkter og tjenester

 • Vurdere og forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres til dig af os. Vi bruger disse oplysninger til at forstå og forbedre kundeoplevelsen

 • Udvikle markedsføringsstrategier

 • Komme med anbefalinger og personalisere din oplevelse: vi analyserer, lærer af og bruger oplys­ninger om din anvendelse af køretøjet, herunder kørselsdata (såsom hastighed og bremsning) og køretøjets placering, til at komme med anbefalinger og levere personlige oplevelser, der er cen­treret omkring dig og andre kunder

 • Overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, reagere på juridiske processer eller anmodninger om oplysninger fra offentlige myndigheder eller andre tredjeparter og forhindre og afsløre kriminelle handlinger og bedrageri eller beskytte dine, vores eller andres rettigheder.

 

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med vores kunde (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) eller vores legitime interesser i at administrere oplysningerne hos os for at optimere vores services, for­bedring af kvaliteten samt almindelig drift (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene.

 

3.5 Serviceaftaler

Hvis du har indgået en service om service og reparation med Virksomheden, behandler vi personoplysninger som led i udøvelsen af disse services.

 

Det vil være personoplysninger om dit navn, telefonnummer, titel, e-mailadresse og øvrige oplysninger, som du giver til os. Vi kan herudover behandle oplysninger om køretøjet, herunder identifikationsnummer, nummerplade, antal kørte kilometer, antal opladninger i tilfælde af elbil, mv.

 

Vi behandler personoplysningerne med det formål at opfylde aftalen med vores kunder med henblik på at levere Ydelserne i forbindelse med serviceaftalerne.

 

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med kunden (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) el­ler vores legitime interesser i at administrere dine oplysninger hos os (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

 

Vi opbevarer personoplysninger om vores kunder så længe kundeforholdet består. Efter endt kundeforhold opbevares personoplysningerne som udgangspunkt i henhold til bogføringsloven i en efterfølgende periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

 

3.6 Modtagere af markedsføring

Når du modtager markedsføring, herunder nyhedsbreve fra Virksomheden, behandler vi personoplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og titel. Vi behandler også oplysninger om dine præfe­rencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), samt oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens Ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysnin­gerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores mar­kedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

 

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

 

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring. Til brug herfor vil vi kunne uploade din e-mailadresse til annonceringsværktøjer hos eksempelvis Google eller Facebook med henblik på fremsendelsen af mål­rettet markedsføring.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at efterkomme dit ønske om at modtage markedsføring fra os, som du har givet samtykke til efter markedsføringsloven (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

 

Vi opbevarer personoplysninger om modtagere af markedsføring indtil du afmelder dig eller samtykket bortfalder på grund af passivitet, med mindre vi har et andet legitimt grundlag for behandling af oplysnin­gerne. I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, opbevarer vi dokumen­tation for dit samtykke til at sende dig nyhedsbreve indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke.

 

3.7 Kundeundersøgelser

Når du deltager i Virksomhedens kundeundersøgelser, behandler vi personoplysninger om dit navn, e-mail-adresse, telefonnummer, titel, dine svar og feedbacks til os i kundetilfredshedsundersøgelserne.

 

Personoplysningerne indsamles og opbevares med de formål at løbende forbedre vores kunders oplevelser hos Virksomheden, udvikle vores Ydelser samt optimering af interne processer og systemer mv.

 

Behandlingen af personoplysningerne sker på baggrund af vores legitime interesser (databeskyttelsesfor-ordningen artikel 6(1)(f). Vores legitime interesse er at forbedre vores kundeservice, optimering af vores Ydelser samt almindelige drift.

 

Personoplysningerne opbevares ikke længere end nødvendigt til at opfylde de formål, hvortil de er ind­samlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sikrer vi, at de slettes på en sikkerheds­mæssig forsvarlig måde.

 

3.8 Deltagere i events

Når du tilmelder dig og deltager i events afholdt af Virksomheden, behandler vi personoplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer/mobilnummer, og e-mailadresse samt hvilket event du deltager i.

 

Vi behandler disse personoplysninger med henblik på administration af eventet og af sikkerhedsmæssige årsager, samt for at kunne sende dig relevant materiale.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at afholde events efter databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6(1)(f) eller dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(a) og mar­kedsføringsloven § 10.

 

Vi opbevarer personoplysninger på deltagere i events i eventperioden og op til 6 måneder efter eventet er afholdt.

 

3.9 Konkurrencer

Når du deltager i konkurrencer, behandler vi personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og besvarelse til den pågældende konkurrence.

 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på administration af konkurrencer, udtrækning af vin­dere mv.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at afvikle konkurrencen og rette henvendelse til vinderen (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

 

Når du deltager i en konkurrence hos os, men ikke udtrækkes som vinder, slettes dine personoplysninger i relation til konkurrencen umiddelbart efter vinderen er udtrukket. Når du udtrækkes som vinder i konkur­rencen gemmes dine personoplysninger i 2 år efter udlevering af gevinsten. Opbevaringsperioden er fastsat med hensyn til en eventuel reklamation vedrørende gevinsten. I det omfang personoplysninger indgår i transaktioner opbevares de i 5 år i henhold til bogføringsloven.

 

3.10 Medlemmer af Virksomhedens kundeklub

Når du er medlem af én eller flere af Virksomhedens kundeklubber behandler vi personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, titel, dine køb og produktinteresser.

 

Når du tilmelder dig vores kundeklub giver du samtykke til, at vi må sende dig markedsføringsmateriale på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal. Vi behandler derfor også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at give dig de fordele, der er forbundet med at være medlem af kundeklubben. Herudover bruger vi personoplysninger om dig for at administrere vores kunde­klub.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at administrere medlemskab (databeskyt-telsesforordningen artikel 6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og markedsføringslovens § 10).

 

Vi opbevarer personoplysninger om medlemmer af kundeklubben så længe du er aktivt medlem af vores kundeklub. Hvis du melder dig ud af kundeklubben, slettes dine personoplysninger umiddelbart efter ud­melding.

 

3.11 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til Virksomheden

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Virksomheden eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om navn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnum­mer, e-mailadresse, titel samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os. Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kun­der.

 

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) eller vores legitime interesser i at varetage relationen med dig/den virksomhed du repræsenterer som samarbejdspartner/leverandør (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

 

Vi opbevarer ovenstående oplysninger om samarbejdspartnere og/eller leverandører 24 måneder.

 

 

4. Deling af dine personoplysninger med andre

Virksomheden kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning samt til vores koncernforbundne selskaber. Virksomheden kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underret­ningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

 

Det kan eksempelvis være nødvendigt at videregive personoplysninger til følgende modtagere:

 • Autoriserede værksteder eller leverandører, der har brug for oplysningerne for at udføre servicear­bejdet

 • Professionelle rådgivere, f.eks. advokater

 • Retshåndhævende myndigheder, domstolene, tilsynsmyndigheder eller tredjeparter, hvis vi mener, dette er nødvendigt for at overholde en juridisk eller lovgivningsmæssig forpligtelse, eller i øvrigt for at beskytte vores rettigheder

 

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplys­ninger, som kan henføres til dig personligt.

 

Virksomheden overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere. Vores databehandlere be­handler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

 

 

5. Overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS (tredjeland).

 

Dine personoplysninger kan overføres til de lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS (sikre tredjelande).

 

Vi kan også overføre dine personoplysninger til usikre tredjelande. Overførslen af dine personoplysninger til usikre tredjelande vil ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede Standard Contractual Clauses (SCC), der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt, og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødven­dige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen.

 

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

 

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os.

 

 

6. Dataintegritet og sikkerhed

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplys­ninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

 

7. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit sam­tykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

 

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

 

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig

 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuld­stændige personoplysninger fuldstændiggjort

 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplys­ninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine person­oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun be­handle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring

 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struk­tureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden

 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

 

 

8. Cookies

Vi bruger cookies og lignende teknologier for at følge din adfærd og browserspecifikke indstillinger, herunder notifikationsindstillinger. Cookies er dele af data, som hjemmesider og services kan sætte i din browser eller enhed, som kan læses i forbindelse med fremtidige besøg. Vi kan vælge at udvide vores brug af cookies for at gemme yderligere information, efterhånden som flere funktionen tilføjes vores Ydelser, og vi kan vælge at bruge tredjeparts services, så som Google Analytics på vores Hjemmeside, som bruger cookies til at samle specifik information omkring din brug af vores Ydelser. Disse kan deaktiveres i browser indstillinger.

 

Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.

 

 

9. Opdatering af vores persondatapolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regel­mæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.

 

Denne politik har versionsnr. 2 og er gældende fra den 23. december 2022.

Betalingsplan

0 kr./md.

Herunder finder du betalingsplanen for bilen

  Første ydelse

  Etableringsgebyr0 kr.
  3 mdr. forudbetalt leasingydelse0 kr.
  1. måneds leasingydelse0 kr.
  I alt ved oprettelse:0 kr.

  Betalingsplan

  Totalpris i perioden:0 kr.